Usługowy Zakład Kominiarski
Dębica tel. 503 323 862 

Frezowanie, udrażnianie kominów

OFERTA USŁUG KOMINIARSKICH

 

USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI KRZYSZTOF LENART

Nasza firma może poszczycić się długoletnią tradycją rodzinną w zawodzie kominiarskim.

Profesjonalne podejście do usług i znajomość nowych technologii pozwala nam zadowolić każdego klienta z terenu powiatu dębickiego oraz z całego województwa podkarpackiego.

Posiadamy uprawnienia  pozwalające na kontrolę i odbiory przewodów kominowych.

Główne kierunki naszych usług to:

- kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych,

- ekspertyzy pionów kominowych,

- inwentaryzacje,

- opiniowanie dla Gazowni i Nadzoru Budowlanego,

- okresowe przeglądy przewodów kominowych,

- kamerowanie przewodów kominowych,

- czyszczenie mechaniczne przewodów kominowych,  

- czyszczenie tradycyjne przewodów kominowych,

- udrażnianie przewodów kominowych,

- frezowanie,rozwiercanie przewodów kominowych,

- sprawdzanie drożności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń,

- montaż nasad kominowych

- montaż kominów zewnętrznych dwuściennych

 

Jeśli masz kłopoty ze szczelnością przewodów kominowych w swoim budynku, domu czy mieszkaniu, 

czujesz dym w okolicy komina i nie wiesz co z tym zrobić, jak uszczelnić komin bez większej przebudowy i remontu domu lub mieszkania - POMOŻEMY! 

Jesteśmy w stanie usunąć ten problem poprzez renowację starego kanału w sposób zapewniający 100% szczelności, bez konieczności przemurowywania komina!

 

​Zapraszamy: Usługowy Zakład Kominiarski Krzysztof Lenart
Dębica tel. 503 323 862

 

 


Zadbaj o swój komin


Kontrola budynków

 

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt. Kto nie przeprowadził rocznej kontroli, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wysokim mandatem. W trakcie jej trwania należy sprawdzić wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zaleceń pokontrolnych właściciel powinien jak najszybciej je usunąć.

 

Kto dokonuje kontroli

 

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

 

- osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

 

- osoby mające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa powyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

 

Ponadto, kontrola może być również przeprowadzona z urzędu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części - mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

 

Uwaga! Ekspertyza ta wykonywana jest na koszt właściciela kontrolowanego obiektu.

 

Czyszczenie przewodów kominowych

 

Czyścić przewody może czeladnik lub mistrz kominiarski, ale sprawdzać je - tylko mistrz kominiarski. Nie można zatem dokonywać czyszczenia samodzielnie. Nie ma żadnego obowiązku zrzeszania się kominiarzy, ale działa Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe i tam można sprawdzić ich wiarygodność.

 

Po przeprowadzonej kontroli technicznej przewodów kominowych oraz po każdym czyszczeniu powinniśmy otrzymać dokument potwierdzający wykonanie czynności - po kontroli odpowiedni protokół pokontrolny; po czyszczeniu - potwierdzenie zakresu wykonanych prac.

 

Nie warto oszczędzać ani unikać kontroli bowiem ilość tragicznych wydarzeń związanych z corocznym zaczadzeniem powinna być tu wystarczającą przestrogą. Dotyczy to szczególnie tych domów, w których kontrole nie dobywały się regularnie lub zostały zaniechane.

 

Kto ma obowiązek dbać o czystość komina

 

Przepisy zobowiązują również właściciela lub zarządcę nieruchomości do czyszczenia kominów. Mówi o tym § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z nim, trzeba czyścić przewody wentylacyjne, dymowe, spalinowe. Najczęściej - cztery raz w roku - w budynkach, które są opalane węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej - dwa razy w roku - czyści się przewody w budynkach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym, natomiast przewody wentylacyjne - raz w roku.

 

Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną do 5 tysięcy złotych, nałożoną w postępowaniu sądowych, w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia. Poza tym osoba, która ubezpieczyła swój dom na przykład od pożaru, a nie może udowodnić, że regularnie czyściła i sprawdzała przewody, pozbawia się szansy na odszkodowanie za poniesione straty.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.).

 

 

 

 

 

cottage-768890-1280orig
komin1orig
oferta-img03orig
p6020082-1-1024x768orig

 


Przeglądy przewodów kominowych, frezowanie komina, montaż wkładów kominowych, mechaniczne czyszczenie sadzy.


Nasz Adres:

ul. Orla 48

39-200 Dębica

 

Tel. kom:

503323862

 

   

 

Jak Dojechać ?

 

 

Nowości:

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.